ARTISTER - PROGRAM - ÅRETS TEMA - BETWEEN CLASSICS - BILLETTER

Kongen av Danmark (k8)

Torsdag 27. juni, kl.23:00

Programomtale

Amerikanske Morton Feldman ønsket å utforske slagverkets laveste dynamikk, og kalte komposisjonen “Kongen av Danmark”. Det henspeiler på historien om Danmarks kong Christian 10., som regjerte under den tyske invasjonen i 1940. Han skal ha festet den gule jødestjerne til sitt bryst, og gått gatelangs. En stille protest, sa Feldman.

En annen dansk konge vi har et sterkt forhold til i Norge, er Christian 4. Han ga navn til vår hovedstad, var en frodig personlighet, fikk 24 barn - og overgikk dermed J.S. Bach med to. Kongen behersket flere musikkinstrumenter, og forsto seg på musikk. I sin tjeneste hadde han noen år selveste John Dowland, tidens store “singer/songwriter”. Blant Dowlands verker fra tiden ved det kongelige hoffet i København, er de 7 “Lacryimae” (“Tårer”), for strykere og lutt. Det dreier seg om skjønn tristesse, blå følelser. Her spilles alle 7, ispedd noen mindre stykker i lignende stemningsleie.

-

MORTEN FELDMAN / THE KING OF DENMARK (1964)
COLIN CURRIE, SLAGVERK

ROLF WALLIN / ELEGY (2009)
HÅKAN HARDENBERGER, TROMPET
ANDREAS BORREGAARD, AKKORDEON

BENT SØRENSEN / LOOKING ON DARKNESS (2000)
ANDREAS BORREGAARD, AKKORDEON

JOHN DOWLAND / 7 LACHRYMAE PAVANS (1604)
DANISH STRING QUARTET
LARS ANDERS TOMTER, 
BRATSJ
ANDREAS BORREGAARD, AKKORDEON

JOHN DOWLAND / 2 SANGER: ´FLOW MY TEARS´ OG ´IF MY COMPLAINTS´
AKSEL RYKKVIN, BARITON
ANDREAS BORREGAARD, AKKORDEON

BENJAMIN BRITTEN / LACRYMAE OP.43 (1976)
LARS ANDERS TOMTER, BRATSj


DET TAS FORBEHOLD OM ENDRINGER I PROGRAMMET