ARTISTER - PROGRAM - ÅRETS TEMA - BETWEEN CLASSICS - BILLETTER

Evig moderne (k3)

Onsdag 27. juni, kl.18:00

Programomtale

“Hellig takkesang” (Heiligen Dankgesang). Her får vi et møte med Beethoven på et kunstnerisk toppunkt. Inderlig personlig og kjølig objektiv; absolutt tysk men likevel universell; uhemmet spontan men med formmessig mesterskap. Dristig og fullstendig moderne i sin tid. Moderne til alle tider. I den langsomme satsen takker rekonvalesenten for livet som vender tilbake, etter sykdom han fryktet var terminal. Kontemplativ musikk avbrytes av brusende episoder: Neue Kraft fühlend.

I første halvdel får vi mestere på sine instrumenter: Trompetisten Håkan Hardenbenger og perkusjonisten Colin Currie spiller musikk fra vår egen tid. Som Hardenberger holder komponisten Tobias Broström til i Malmö, og han får en lang rekke bestillingsoppdrag. Broströms “Dream Variations” i tre satser, er variasjoner over en tonerekke fra andre sats i Dmitrij Sjostakovichs 10. symfoni. Dette er velklingende moderne impresjonisme.

Verkene til den japanske komponisten Toru Takemitsu har et umiskjennelig japansk preg, men kan også minne om fransk impresjonisme. Takemitsus verk for trompet, “Paths”, er skrevet for Håkan Hardenberger, til minne om den polske komponisten Witold Lutoslawski. Brett Deans verk er inspirert av Shakespeares “Hamlet”; her handler det om ugjerninger og fortærende ubesluttsomhet.

-

TOBIAS BROSTRÖM / DREAM VARIAtions (2011)
COLIN CURRIE, slagverk
HÅKAN HARDENBERGER, TRoMPET

TORU TAKEMITSU / PATHS (1994 - IN MEMORIAM WITOLD LUTOSLAWSKI)
HÅKAN HARDENBERGER, TRoMPET  

BRETT DEAN / THE SCENE OF THE CRIME (2017)
COLIN CURRIE, slagverk
HÅKAN HARDENBERGER, TRoMPET

LUDWIG VAN BEETHOVEN / strykekvartett Nr. 15 I A-moll, OP.132
DANISH STRING QUARTET


DET TAS FORBEHOLD OM ENDRINGER I PROGRAMMET